vahidooHome | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Wednesday, June 30, 2004

untitled
Tuesday, June 29, 2004

about meسلام
ميگما شما وقتي به عبارت
about me
برخورد مي کنين گير نمي کنين؟
نمي دونم
سخته
من کيم؟
چه جوري آدم ميتونه خودش رو اون جور که هست معرفي کنه؟
دو سه روزيه که منم اورکاتي شدم
vahidoo همين
abou me آخرش واسه
نوشتم
يه سيبيل خندون سياه
!خودمم نه؟
...
انگار منم جو گير شدم و نتونستم از اورکات ننويسم
آدم ميتونه ساعتها اون تو پرسه بزنه و آدمها و سلايق و علايق رو ديد بزنه
من يه عالمه از دوستام رو پيدا کردم
کانادا،امريکا،علم وصنعت،شريف،شيراز،تهران
يه کار خوبي هم که ميشه کرد دور هم جمع کردن آدمايي هست که به يه چيز خاص علاقه دارن
...
بابا شديم آخر دهکده جهاني

Sunday, June 27, 2004

دلشدگانما دلشدگان خسرو شيرين پناهيم
ما كشته آن مه رخ خورشيد كلاهيم
ما از دو جهان ، غير تو اي عشق نخواهيم
صد شور نهان با ما ... تاب و تب جان با ما
در اين سر بي سامان ... غم هاي جهان با ما
با ساز وني ... با جام مي ... با ياد وي
شوري دگر اندازيم در ميكده جان
جمع مستان غزل خوانيم ... همه مستان سراندازيم
سراندازيم سرافرازيم
جز اين هنر ندانيم ... كه هر چه مي توانيم
غم از دلها براندازيم براندازيم
ما دلشدگان خسرو شيرين پناهيم
ما از دو جهان غير تو اي عشق نخواهيم
صد شور نهان با ما ... تاب و تب جان با ما
در اين سر بي سامان ... غم هاي جهان با ما

فريدون مشيري ، علي حاتمي


دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

Saturday, June 26, 2004

حافظيه

رفيق ناباب

orkut.ما هم ديگه بــعلـــــــه

Thursday, June 24, 2004

Innuendo
While the sun hangs in the sky and the desert has sand
While the waves crash in the sea and meet the land
While there's a wind and the stars and the rainbow
Till the mountains crumble into the plain

Oh yes we'll keep on tryin'
Tread that fine line
Oh we'll keep on tryin yeah
Just passing our time

While we live according to race, colour or creed
While we rule by blind madness and pure greed
Our lives dictated by tradition, superstition, false religion
Through the eons, and on and on

Oh yes we'll keep on tryin'
We'll tread that fine line
Oh oh we'll keep on tryin'
Till the end of time
Till the end of time

Through the sorrow all through our splendour
Don't take offence at my innuendo

You can be anything you want to be
Just turn yourself into anything you think that you could
ever be
Be free with your tempo be free be free
Surrender your ego be free be free to yourself

Oooh ooh
If there's a God or any kind of justice under the sky
If there's a point if there's a reason to live or die
If there's an answer to the questions we feel bound to ask
Show yourself - destroy our fears - release your mask

Oh yes we'll keep on trying
Hey tread that fine line
Yeah we'll keep on smiling yeah (yeah yeah)
And whatever will be will be
We'll keep on trying
We'll just keep on trying
Till the end of time
Till the end of time
Till the end of time

Words and music by Queen

Tuesday, June 22, 2004

Raining
Its Raining Again

Gusty winds are blowing again...
Clouds so black hovering again...
Lightening taking snaps again...
It’s finally raining again...

Umbrellas mushrooming up again...
Rivers and canals building up again...
Trains, buses, cabs all stuck up again...
People enjoying a holiday again...
It’s finally raining again...

Children splashing in puddles again...
Oldies heaving a sigh of relief again...
Couples, cuddling up, all drenched again...
It’s finally raining again...

Reminds me of her again...
Cheeks all moist with monsoon dew again...
Staring sting sends shivers down the spine again...
Hair all wet like silk again...
And Her Wet Touch, God I am blessed again...
It’s finally raining again...

People rejoicing once again...
Heralding a new beginning again...
The sky is finally smiling again...
It’s finally raining again...

Siddhesh Ghag

بزودي
بدون شرح

Monday, June 21, 2004

Time


You may delay, but time will not.
-Benjamin Franklin


Taking Lives

Saturday, June 19, 2004

عکاسباشي
اى خونبهاى نافه چين خاک راه تو .. خورشيد سايه پرور طرف کلاه تو
نرگس کرشمه مى‌برد از حد برون خرام .. اى من فداى شيوه چشم سياه تو
خونم بخور که هيچ ملک با چنان جمال .. از دل نيايدش که نويسد گناه تو
آرام و خواب خلق جهان را سبب تويى .. زان شد کنار ديده و دل تکيه گاه تو
با هر ستاره‌اى سر و کار است هر شبم .. از حسرت فروغ رخ همچو ماه تو
ياران همنشين همه از هم جدا شدند .. ماييم و آستانه دولت پناه تو
حافظ طمع مبر ز عنايت که عاقبت .. آتش زند به خرمن غم دود آه تو
ديشب رفتم حافظيه سه تا عکس گرفتم که خوشکل شدن
راستي اينا رو اصلا دستکاري فتوشاپي و اينا نکردما
بالذات خوشکلن

namelessدر متن من چيزي از تن من هست:اصرار من و تکرار من.در تن من چيزي جز ادامه پوستم نيست.ادامه را که از پوستم مي گيرم بدن تمام مي شود.ادامه صورت خود را مي خواهد.و صورت از توقف جائي در پوست،صريح مي شود.نام من شايد صراحت از صورت مي گيرد.هميشه در گذر از نام،منظري از پوست چهره مي شود،و همان جاست که متن،عنوان مي گيرد،و در آن سوي عنوان پوست دليل خودش را جا مي گذارد،و سر خودش را شروع چهره خود مي کند


اين است که عنوان آغاز است.و در آغاز تظاهري از راز.و راز متن هميشه از عنوان متن مي آيد.چرا که عنوان خود سوئي نيامده دارد،که در بالا مي ماند.و ناظر بر سوئي مي ماند که متن را مي برد(بردن)،که متن را پهناي پوست مي کند


تمام متن هاي بي عنوان جانب از خود مي گيرند.متن بي عنوان،عنوان متن است،و جانب نامي مي رود که صورت خود را،در ريخت من بهم ريخته استمن گذشته:امضاء
يدالله رويائي

Thursday, June 17, 2004

عادت

"Bad habits are like a comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of."
-Anonymous.


وقتي حرف و حوصله نداري ميتوني گوشات رو باز کني و گوش کني ببيني بقيه چي ميگن
. . . اينم داره واسه من عادت ميشه که

Wednesday, June 16, 2004

Learning

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand"
-Confucius


مي شنوم و فراموش مي کنم . مي بينم و به ياد مي آورم . انجام مي دهم و مي فهمم
کنفوسيوس-

Tuesday, June 15, 2004

eyebrow
مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستي
نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو
هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرويش
که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو
رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم
هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو
روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاريست
که بر طرف سمن زارش همی​گردد چمان ابرو
دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسني
که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو
تو کافردل نمی​بندی نقاب زلف و می​ترسم
که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری
به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو


!توجه دارين که ايشون به کجا خيره شدن؟

Portugal 2004مع سلام عليک خدمت کل موجودات
پرانتز باز)
به اين نکته دقت شود که نگارنده کليه موجودات را مخاطب قرار داده و در واقع مراد وي از بيان اين کلام اين بوده که همه توجه کنند و مثلا نگفته خدمت کل بلاگران يا کل حاضرين و يا کل دوستان ، دشمنان ، نساء ، رجال و و و وحيدوو
(پرانتز بسته
اين قسمت چون طولاني شده از پرانتز در اومده ولي ادامه پرانتزه
و خلاصه منطور و مقصود جلب توجه هر موجود مانيتورداري است که بوسيله يک موجود سي پي يو دار (اين اصطلاح از وبلاگ اميرطلا ربوده شده (چه دزد با مرامي)) مشغول مطالعه مطالب است
خوب ما اين همه قلم فرسايي الکي که نمي کنيم که آقا جان
(((حتما اتفاق مهمي افتيده(اينجا فولکلوريک شد(همان لريک خودمون(با ضم لام
عجب پرانتز بازاري شد
خوب مقدمه و خوشمزه بازي بسه
ما خيلي از شرط بندي خوش خوشانمان ميشه
مخصوصا فوتبال و بيليارد ياهو و يه مشت گت و گيم ديگه
خوب معلومه وقتي يکي سر انگليس - فرانسه رو فرانسه شرط ببنده و بعد اونجوري ببره از شرط بندي خوشش مياد

امروز اين ياهو پيامبر(وقتي همه چيز فداي پاسداري از فارسي ميشود)رو که راه انداختم ديدم دو تن از دوستان بلاگر آنلاين هستن
هرچي با جناب استنلي کلنجار رفتيم که بابا تو مگه طرفدار آلمان نيستي خوب بيا شرط ببند(از راه دور) اگر باختي وسط پست بعدي بايد با فونت درشت لينک من رو قرار بدي
قبول نکرد که نکرد
ديدم اين حضرت اسپاگتي غرب زده ايتاليايي هم آنلاينه
حدس ميزدم کاملا ايتاليايي باشه
اونم واسه بازي امشب طرف هلند بود
کل اينا رو گفتم که يه جمله رو بگم
تمامي شما بدانيد و آگاه باشيد و شاهد باشيد و مراقب باشيد که من و جناب ماکاروني سر بازي فرداي يونان و اسپانيا شروط قاطعي بستيم که در صورت باخت اسپانيا بنده لينک ايشان را درشت تر از جانم وسط صفحه قرار دهم و برعکس کتانژانت
البت با ذکر علت به خفت بار ترين شکل ممکن
خلاصه اينکه اگر تو پست فرداي من ديدين که هيچي نيست و فقط يه لينک گنده خوراکي وجود داره دلهره به خود راه ندين
امروز به اندازه کافي خزعبلات براتون نوشتم که فردا هم بخونين
دي ديري دي ديد اسپانيا
دنيا و برق شيراز فرانسه


Monday, June 14, 2004

... اندیشیدنانديشيدن
.در سکوت

آن که مي‌انديشد
به‌ناچار دم فرومي‌بندد
اما آن‌گاه که زمانه
زخم‌خورده و معصوم
به شهادت‌اش طلبد
.به هزار زبان سخن خواهد گفت

شاملو

Sunday, June 13, 2004

مالکيت:غزالي
.شما فقط مالکيد بر آنچه که در يک کشتي شکستي از دست نرود


Ghazali:
You possess only whatever will not be lost in a shipwreck.

Saturday, June 12, 2004

تير جفاMUSIC

ما کار و دکان پيشه را سوخته ايم
شعر و غزل و دوبيتی آموخته ايم
در عشق که او جان و دل و ديده ی ماست
جان و دل و ديده هر سه را سوخته ايم
. . . . . . . . . . . . .
موزيک از وبلاگ طنين تنهايي گرفته شده

Thursday, June 10, 2004

دور روزگارانگاهي احساس مي کنم به گذشته برگشتم
گذشته دور
خيلي دور
وقتي بچه بوديم
وقتي جوون بوديم
!همه چيز درست و حسابي و عالي و مرتب به نطر مي رسيد . ميدوني؟
روزها بي پايان بود
و ما جوان بوديم و مجنون
خورشيد ميدرخشيد و ميدرخشيد
زندگي مي کرديم فقط براي تفريح
!بعضي از وقتا زندگي ميشه مث الان . نميدونم
بقيه زندگي من فقط يه بازي بود ؛ يه نمايش
آره همونا روزهاي زندگي ما بود
چيزاي بد تو زندگي خيلي کم بود
... اون روزا همشون رفتن ولي يه چيز مونده
[... آره يه چيزه که هنوزه سرجاش درست مونده]
اون وقتيه که برميگردم ؛ نگاه مي کنم و مي بينم ؛
<< هنوز << دوستت دارم

..

نميتوني زمان رو برگردوني
(نميتوني هرچي پيش اومده رو برگردوني(جريانات و اتفاقات
!شرم آور نيست؟
مي خوام يه بار برگردم عقب
مي خوام برگردم و سوار اون قطارهاي هوايي بشم
همون وقتي که زندگي فقط يه بازي بود
اصلا لازم نبود بشيني و به کارايي که کردي فکر کني
وفتي که مي توني بشيني و قاطي بچه ها لذت ببري
!گاهي وقتا زندگي عين اين اواخر ميشه . چي بگم؟
بهتره تکيه بزني و با جريانش بري
چون همينا روزاي زندگي ما هستن
که افتادن تو گذر تند زمان
الان تمام اين روزا رفتن ولي بعضي چيزا مونده
وقتي نگاه ميکنم و ميبينم هيچ چيز عوض نشده
بدون تغيير

..

آره اونا روزاي زندگي ما بود ؛ آره
چيزاي بد تو زندگي خيلي کم بود
الان همگي اون روزا رفتن ولي يه چيز هنوز درست مونده
وقتي ميگردم و ميبينم
<< هنوز << دوستت دارم

..


<< هنوز << دوستت دارم


.............


نمي دونم اصلا لازمه اينجا هم چيزي بنويسم يا نه
.اگر ميخواين اصل ترانه رو ببينين
گشتم ببينم مي تونم موزيک رو واسه دانلود پيدا کنم که موفق نشدم
ولي کليپ ويدئويي تو
launch.yahoo.com
هست
من قصدم ترجمه نبود ولي اون قد شيرين بود که حيفم اومد تا ته نخورمش
سعي نکردم کلمه به کلمه بخونم
اولش مي خواستم يه تيکه از شعر رو بنويسم و بعد ترجمه و بعد حرفاي خودم راجع به کودکي و شيريني هاش
و اينکه خيلي خوب ميشه اگر خيلي از آدمها خيلي وقتا خيلي خوششون بياد که خيلي خيلي بچه گونه باشن و رفتار کنن و فکر کنن و لذت ببرن و آسون بگيرن

اسم آهنگ
These Are The Days Of Our Lives
(مي باشد(گفتم شايد بخواين يه جستجو صورت بدين
از کارهاي يه پسر خوب
QUEEN

اينجا هم يه سري بزنيد
من امروز ديدمش


آن را كه در هواي تو يك دم شكيب نيست
با نامه ايش گر بنوازي غريب نيست


Tuesday, June 08, 2004

ننگ و نامگل در بر و مي در كف و معشوق به كام است
سلطان جهانم به چنين روز غلام است
گو شمع مياريد در اين جمع كه امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
در مذهب ما باده حلال است وليكن
بي روي تو اي سرو گل اندام حرام است
گوشم همه بر قول ني و نغمه چنگ است
چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است
در مجلس ما عطر مياميز كه ما را
هر لحظه ز گيسوي تو خوش بوي مشام است
از چاشني قند مگو هيچ و ز شكر
زان رو كه مرا از لب شيرين تو كام است
تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است
همواره مرا كوي خرابات مقام است

از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام است

ميخواره و سرگشته و رنديم و نظرباز
وانكس كه چو ما نيست در اين شهر كدام است
با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز
پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است
حافظ منشين بي مي و معشوق زماني
كايام گل و ياسمن و عيد صيام است


راستي اين کاست ناشکيبا از جناب شجريان پسر رو يه گوشي بدين
ارزشش رو داره

Sunday, June 06, 2004

به نظرتونخيانت زيباتره يا دروغ؟
دروغ زيباتره يا فلان؟
فلان زيباتره يا دروغ؟
دروغ زيباتره يا خيانت؟


و من مسافرم اي بادهاي همواره! .. مرا به وسعت تشكيل برگها ببريد

Saturday, June 05, 2004

بر او ببخشاييداي ساکنان سرزمين ساده خوشبختي
اي همدمان پنجره هاي گشوده در باران
بر او ببخشاييد
بر او که از درون متلاشي است
اما هنوز پوست چشمانش
از تصور ذرات نور مي سوزد
و گيسوان بيهوده اش
نوميدوار
از نفوذ نفس هاي عشق مي لرزد

فروغ
...
آقا يکي از دوستان گفتن يه چند تا عکس از ميدان
tiananmen
مي خوان.من هم گشتم و در حين گشتن يه عکس جالب پيدا کردم
پارکينگ

Wednesday, June 02, 2004

Friends Will Be Friends

Another red letter day
So the pound has dropped and the children are creating
The other half ran away
Taking all the cash and leaving you with the lumber
Got a pain in the chest
Doctors on strike what you need is a rest

It's not easy love, but you've got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hand 'cos friends will be friends - right till the end

Now it's a beautiful day
The postman delivered a letter from your lover
Only a 'phone call away
You tried to track him down but somebody stole his number
As a matter of fact
You're getting used to life without him in your way

It's so easy now, 'cos you got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hand 'cos friends will be friends - right till the end

It's so easy now, 'cos you got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hand - friends will be friends - right till the end

Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hand 'cos right till the end - friends will be friends
Yeah yeah
...
Song Duration 4:04
Written by John Deacon, Freddie Mercury.
Sung by Freddie Mercury.

Tuesday, June 01, 2004

Death


"What we have done for ourselves alone dies with us; what we have done for others and the world remains and is immortal."
Albert Pike