vahidooHome | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Saturday, April 24, 2010

تویی تو
گهی لیلا و گه سعدی تویی تو
به هر جا ذکر عشق آنجا تویی تو

نظر هر سو کنم رویت هویداست
که اندر دیده شیدا تویی توسرایش : 2 اسفند 1388
نـگـارش : 4 اردیبهشت 1389

Labels:

Sunday, April 11, 2010

خوش باد بزم یاران
بگذار در بهاران خوش باد بزم یاران
خود گفت صد هزاران خوش باد بزم یاران

خوشتر که دیده بزمی رقصان شو ار نه خصمی
گوید سماع کاران خوش باد بزم یاران

پس هرچه داد جامی می نوش تا تمامی
بر وصل امیدواران خوش باد بزم یاران

کان آب روشن است او آرام و مأمن است او
در دیر بی قراران خوش باد بزم یاران

گوید که چشم من شو ببریده سر ز تن شو
بی دار سر به داران خوش باد بزم یاران

جز او مبین تو رویی وز غیر گفت و گویی
هالک نه چون نگاران خوش باد بزم یاران

بر بی بصر نهان شد لیکن به ره عیان شد
می باش ره سپاران خوش باد بزم یاران

ره بی دلیل هرگز گفتم کنایه موجز
گم گشته صد سواران خوش باد بزم یاران

چون جان به او سپردی وان جام باده خوردی
برخوان چو دوست داران خوش باد بزم یاران

بشنیدم آن یگانه گفت این سخن شبانه
خوش باد بزم یاران خوش باد بزم یارانسرایش : 20 اسفند 1388
نـگـارش : 22 فروردین 1389

Labels: